Риселър хостинг платформа

С нашата платформа за риселъри, можеш да продаваш от твое име и да ползваш специални цени.

 • Конфигуриране на риселър:
  • Данни за плащане във фактурата
  • Последователност на номерацията на фактурите
 • Настройване на собствени методи за плащане за крайни клиенти:
  • 2Checkout
  • Authorize.Net AIM
  • Bank transfer
  • Checkout.com
  • PayPal
  • Payflow Pro
  • Stripe
  • WePay
 • Определяне на сортирането на методите за плащане
 • Добавяне и управление на крайни клиенти
 • Определяне на цените на услугите и домейните
 • Определяне на индивидуални промоции за крайни клиенти
 • Преглеждане на поръчките, фактурите, услугите и домейните на крайните клиенти
 • Добавяне ръчно на поръчки от името на крайни клиенти
 • Одобряване ръчно на поръчките на крайните клиенти преди да е постъпило плащане от тях
 • Влизане като краен клиент
 • Преглеждане на статистики на продажбите
 • Достъп до документация
 • Получаване на известия при поръчка на краен клиент
 • Отговор на въпроси от крайни клиенти
 • Достъп до магазина през анонимен риселърски домейн
 • Покупка на услуги и домейни
 • Управление на клиентски данни за регистрираните домейни
 • Преглед и плащане на фактури
 • Плащане с кредитна карта
 • Въвеждане на промо кодове за поръчки
 • Преглед и управление на услуги
 • Регистриране на заявки за помощ към екипа по поддръжка
 • Регистриране на заявки за помощ към риселъра